Kolportør Evangelisten kapitel 10. 72.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Troskap i pengesaker

Dovenskap og makelighet er ikke den frukt som vokser på kristen-treet. Ingen kan vise utroskap eller uærlighet i behandlingen av Herrens gods og stå uten skyld for Gud. Alle som gjør dette, fornekter Kristus i handling. Skjønt de bekjenner seg til å holde og lære Guds lov. unnlater de å hevde dens prinsipper.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.