Kolportør Evangelisten kapitel 10. 73.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Troskap i pengesaker

Gud krever at det skjer avgjorte forandringer i de forskjellige grener av verket. Forretningsanliggender i forbindelse med Guds sak må være preget av større nøyaktighet og presisjon. Det har ikke vært gjort noen fast og bestemt anstrengelse for å gjennomføre nødvendige reformer. - Testimonies, VI. side 337. 338.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.