Kolportør Evangelisten kapitel 10. 73.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Troskap i pengesaker

Kolportører venter hjelp
Noen kolportører venter at når de kommer i vanskelighet, skal man ta penger av kassen. bare for på ny å gi dem støtte når de igjen kommer i forlegenhet. De som for valter midlene i kassen, må holde skarpt øye med at beholdningen ikke går med til slike utbetalinger. Når noen ikke ved kolportasjen kan tilføre kassen hver eneste krone som med rette tilkommer den. bør man stanse dem akkurat der de er. De bør ikke befatte seg med kolportasjen med mindre de kan tilføre kassen midler istedenfor å rane den. - Manual for Canvassers. side 65.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.