Kolportør Evangelisten kapitel 10. 74.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Troskap i pengesaker

Stift ikke gjeld
Alle må vise sparsomhet. Ingen arbeider bør innrette sine affærer på en slik måte at han pådrar seg gjeld. Den skikk å trekke av kassen før pengene er fortjent. er en snare. På denne måten begrenses hjelpemidlene. slik at arbeiderne ikke kan bli underholdt i misjonsgjerningen. Den som forsettlig går i gjeld. innvikler seg i et av de garn som Satan setter ut for å fange sjeler. - Manual for Canvassers. side 65.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.