Kolportør Evangelisten kapitel 13. 83.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Letisindig og spennende lesning

Kjærlighetshistorier og lettsindige og spennende eventyr utgjør en annen klasse bøker som er en forbannelse for enhver leser. Forfatteren knytter kanskje en god moral tø. og kan hende han gjennom vever hele sitt verk med religiøse tanker; men i de fleste tilfelle er Satan bare kledd i engledrakt for desto mer virkningsfullt å kunne bedra og forføre. Sinnet påvirkes i høy grad av den næring det får. De som leser intetsigende. spennende eventyr. blir uskikket til de plikter som ligger fore. De lever et uvirkelig liv. har ingen lyst til nyttig beskjeftigelse og nærer intet ønske om å ransake Skriften eller å nyte av den himmelske manna. Sinnet svekkes og mister sin evne til å betenke pliktens og skjebnens store problemer.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.