Kolportør Evangelisten kapitel 13. 84.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Letisindig og spennende lesning

Jeg er blitt undervist om. at ungdommen utsettes for den største fare ved dårlig lesning. Satan leder stadig både ungdommen og dem i moden alder til å la seg fortrylle av verdiløse historier. Hvis en stor del av de bøker som kommer ut. kunne brennes opp. ville det bli slutt på en plage som øver en fryktelig virkning ved å svekke sinnet og gjøre hjertet korrupt. Ingen er så grunnfestet i riktige prinsipper at han er sikret mot fristelse. All denne verdiløse lesning bør resolutt forkastes.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.