Kolportør Evangelisten kapitel 13. 84.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Letisindig og spennende lesning

Herren har ikke gitt oss noen tillatelse hverken til å befatte .oss med trykning eller salg av slik litteratur. for den er et middel til å ødelegge mange sjeler. Jeg vet hva jeg skriver om; for denne saken er blitt klarlagt for meg. La ikke dem som tror på sannheten. beskjeftige seg med dette arbeid i den hensikt å tjene penger. Herren vil legge en sykdom på de midler som fås på den måten; han vil spre mer enn hva man samler inn. - Manual for Canvassers. side 51-53.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.