Kolportør Evangelisten kapitel 2. 17.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Kolportorens kvalifikasjoner

En dypere erfaring
Til våre kolportører, til alle som Gud har betrodd talenter forat de må kunne samarbeide med ham, ønsker jeg å si: Be, ja be om en dypere erfaring! Gå ut med hjerter som er mildnet og beseiret ved granskning av de dyrebare sannheter som Gud har gitt oss for denne tid! Drikk dypt av frelsens vann, forat det må være i deres hjerter som en levende kilde som veller fram til vederkvegelse for sjeler som holder på å omkomme. Da vil Gud gi visdom som setter dere i stand til å meddele på den rette måten. Han vil gjøre dere til kanaler hvorigjennom hans velsignelser flyter. Han vil hjelpe dere til å åpenbare hans egenskaper ved å gi andre del i den visdom og forstand som han har meddelt dere.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.