Kolportør Evangelisten kapitel 2. 17.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Kolportorens kvalifikasjoner

Jeg ber Herren om at dere må forstå dette emne i dets lengde og dybde og føle deres ansvar med hensyn til å representere Kristi karakter ved tålmod, ved frimodighet og ved trofast rettskaffenhet. ”Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare eders hjerter og eders tanker i Kristus Jesus.” Fil. 4.7. – Testimonies, VI, side 317-320.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.