Kolportør Evangelisten kapitel 2. 14.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Kolportorens kvalifikasjoner

Til skoleelever
Til dem som går på skolen for å lære hvordan de kan utføre Guds gjerning mer fullkomment, ønsker jeg å si: Kom i hu at det bare er ved en daglig hengivelse til Gud dere kan bli sjelevinnere. Det har vært noen som ikke har vært i stand til å gå på skolen fordi de var for fattige til å kunne betale sine skolepenger. Men da de ble Guds sønner og døtre, tog de fatt på arbeidet der de var, og virket for sine omgivelser. Skjønt de manglet den kunnskap som man får på skolen, helliget de sig til Gud, og Gud virket gjennom dem. Luk disiplene, som ble kalt fra sine fiskegarn for å følge Kristus, fikk de dyrebare lærdommer av Frelseren. De forente sig med Den store Læreren, og den kunnskap de hentet fra Skriften, dyktiggjøre dem til å tale til andre om Kristus. Således oppnådde de sann visdom, fordi de ikke var for vise i sine egne tanker til å ta imot undervisning fra det høye. Den Hellige Ånds fornyende Kraft ga dem en praktisk, frelsende energi.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.