Kolportør Evangelisten kapitel 2. 15.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Kolportorens kvalifikasjoner

Rette prinsipper
Hos mange av våre kolportører har det vært en avvikning fra rette prinsipper. På grunn av et ønske om å høste timelig fordel er deres sinn blitt ledet bort fra arbeidets virkelige formål og ånd. La ingen tro at en prangende utfoldelse vil gjøre det riktige inntrykk på folket. Dette vil ikke sikre de beste eller varigste resultater. Vår oppgave er å lede tankene hen til de høytidelige sannheter for denne tid. Bare når våre hjerter er gjennomtrengt av ånden i de sannheter som inneholdes i den boken vi selger, og når vi i ydmykhet henleder folkets oppmerksomhet på disse sannheter, vil vi ha virkelig framgang i våre anstrengelser; for bare da vil Den Hellige Ånd som overbeviser om synd, om rettferdighet og om dom, være til stede for å gjøre inntrykk på hjertet.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.