Kolportør Evangelisten kapitel 2. 16.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Kolportorens kvalifikasjoner

Ydmyk, inderlig bønn ville utrette mer til gagn for utbredelsen av våre bøker enn alt det kostbare utstyr i verden. Dersom arbeiderne vil vende sin oppmerksomhet til det som er sant og levende og virkelig, og dersom de vil be om, tro på og sette sin lit til Den Hellige Ånd, så vil dens kraft bli utgytt over dem i kraftige, himmelske strømmer, og da vil det bli gjort riktige og varige inntrykk på det menneskelige hjerte. Derfor be og arbeid, arbeid og be, så vil Herren virke med dere.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.