Kolportør Evangelisten kapitel 2. 16.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Kolportorens kvalifikasjoner

Undervist av engler
Hver kolportør er i avgjort og stadig behov av englenes tjeneste; for han har en viktig gjerning å utføre, en gjerning som han ikke kan gjør i sin egen styrke. De som er født på ny, de som er villige til å la seg lede av Den Hellige Ånd og på Kristi vis gjør hva de formår å gjøre, og som vil arbeide som om de kunne se den himmelske verden overvåke dem, vil bli ledsaget og undervist av hellige engler, som vil gå foran dem til menneskenes boliger og berede veien for dem. En slik hjelp overgår langt alle de fordeler som et kostbart utstyr menes å bringe.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.