Kolportør Evangelisten kapitel 3. 24.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Kolportøren er en evangeliets arbeider

Unngå stridsspørsmal
Noen av dem som virker i kolportasjen, har nidkjærhet, men ikke med skjønnsomhet. Deres mangel på klokskap og den sterke tilbøyelighet de har vist til å opptre som predikanten og teologen, har nesten gjort det til en nødvendighet å legge bånd på våre kolportører. Når Herrens røst kaller: ”Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?” så leder den guddommelige Ånd hjerter til å svare: ”Se, her er jeg, send meg!” Es. 6,8. Men kom i hu at den gloende sten fra alteret først må røre ved din munn. Da vil de ord som du taler, være kloke og hellige ord. Da vil du få visdom så du vet hva du skal si, og hva du skal la være usagt. Du vil ikke søke å vise din kløkt som teolog. Du vil være forsiktig så du ikke oppegger til stridslyst eller vekker fordom ved å bringe omtvistede lærdomspunkter på tale. Du vil finne nok å tale som ikke vil vekke motstand, men som vil opplate hjertet til å ønske en dypere kunnskap om Guds ord.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.