Kolportør Evangelisten kapitel 3. 25.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Kolportøren er en evangeliets arbeider

Viktige bøker som skal selges
Ifølge det lys som ble gitt meg. ville ”Betraktninger over Daniel. Bok og Åpenbaringen”, ”Den store Strid” og ”Patriarker" og Profeter” bane sig vei. De inneholder nettopp det budskap menneskene må ha, det særskilte lys Gud har gitt sitt folk. Guds engler vil berede veien for disse bøker i folkets hjerter. - Special lnstrution Regarding Royalties, side 7.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.