Kolportør Evangelisten kapitel 3. 26.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Kolportøren er en evangeliets arbeider

Jeg er blitt undervist om at viktige bøker som inneholder det lys Gud har gitt angående Satans frafall i himlen, bør få en stor utbredelse nettopp nå, for ved hjelp av dem vil sannheten finne vei til mange. ”Patriarker og profeter.”, ”Daniels Bok og Åpenbaringen” og ”Den store Strid” er det nå behov for som aldri før. De bør spredes vidt og bredt fordi de sannheter som de inneholder, vil åpne mange blinde øyne. . . . Mange av vårt folk har vært blinde for betydningen nettopp av de bøker som det er mest behov for. Hadde man den gang vist takt og dyktighed i salget av disse bøkene, så ville bevegelsen for en søndagslov ikke ha vært hvor den er i dag. – Review and Herald, 16. februar 1905.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.