Kolportør Evangelisten kapitel 3. 22.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Kolportøren er en evangeliets arbeider

En allsidig gjerning
Ordets forkynnelse er et middel som Herren har forordnet i den hensikt at hans advarende budskap skal bli fremholdt for verden. I Skriften omtales den trofaste lærer som en hyrde for Guds hjord. Han skal respekteres og hans arbeid skal påskjønnes. Det sanne lægemisjonsarbeid er fast knyttet til predikantens gjerning, og kolportørarbeidet skal være en del av både helsemisjons- og forkynnergjerningen. Til dem som beskjeftiger seg med dette arbeid, ønsker jeg å si: Når du besøker folk, så fortell dem at du er en evangelisk arbeider, og at du elsker Herren. Søk ikke opphold på et hotell, men ta inn i et privat hjem og stift bekjentskap med familien. Kristus sådde sannhetens sæd overalt hvor han var, og som hans etterfølgere kan du vitne for Mesteren og utføre en overmåte dyrebar gjerning ved hjemmets arne. Ved således å komme folket nær vil du ofte treffe dem som er syke og motløse. Hvis du holder deg nær ved Kristi side og bærer hans øk, vil du daglig lære av ham hvordan du kan bringe fredens og trøstens budskap til de sørgende og skuffede, de bedrøvede og sorgbetyngede. Du kan henvise de motløse til Guds ord og bære de syke fram for Herren i bønn. Når du ber, så tal til Kristus som du ville tale til en betrodd og høyt elsket venn. Oppretthold som et Guds barn en liflig, fri og behagelig verdighet. Dette vil det bli langt merke til.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.