Kolportør Evangelisten kapitel 3. 23.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Kolportøren er en evangeliets arbeider

Enkle sykebehandlinger
Kolportøer burde være i stand til å gi undervising om behandling av de syke. De burde lære de enkle hygieniske behandlingsmetoder. Derved vil de kunne gjøre et arbeid som helsemisjonærer og hjelpe de lidende både sjelelig og legemlig. Et slikt arbeid burde nå utføres i alle deler av verden. På den måten ville skarer av mennesker kunne få velsignelse ved Guds tjeneres bønner og undervisning.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.