Kolportør Evangelisten kapitel 3. 23.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Kolportøren er en evangeliets arbeider

Tal om kristi kjærlighet
Vi trenger til å innse kolportørgjerningens betydning som et viktig middel til å finne dem som befinner seg i fare, og til å lede dem til Kristus. Det bør aldri forbys kolportørene å tale om Kristi kjærlighet og å fortelle om sine erfaringer i Mesterens tjeneste. De bør ha frihet til å tale eller til å be med dem som blir vakt. Den enkle beretning om Kristi kjærlighet til menneskene vil åpne dører endog i ikke-troendes hjem.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.