Kolportør Evangelisten kapitel 4. 27.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

En gjenopplivelse av arbeidet

Lysets formidlere
Vi har Guds ord som viser at enden er nær. Verden skal advares, og vi skal som aldri før være Kristi medarbeidere. Den gjerning å advare er blitt overlatt til oss. Vi skal være lysets formidlere til verden og meddele andre det lys vi mottaer fra den store Lysbæreren. Alle menneskets ord og gjerninger skal prøves. La oss ikke nå bli liggende baketter. Det som skal gjøres for å advare verden, må gjøres straks. La ikke kolportørarbeidet bli overlatt til å synke bort. La de bøker som inneholder lyset angående den nærværende sannhet, komme ut til så mange som mulig.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.