Kolportør Evangelisten kapitel 4. 28.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

En gjenopplivelse av arbeidet

Kolportører må utdannes og opplæres
Formennenes i våre konferenser og andre ansvarsfulle stillinger har en plikt til å ivareta denne sag, så de forskjellige grener av vår virksomhet blir skjenket likelig oppmerksomhet. Kolportører skal utdannes og opplæres til å gjøre det arbeid som er nødvendig for å kunne selge de bøker som den nærværende sannhet som folket trenger. Det er behov for menn med dyp kristelig erfaring, menn med et likevektig sinn, sterke og velutdannede menn til å ta fatt på denne gjerning. Til å oppta kolportørarbeidet ønsker Herren menn som er dyktige til å opplære andre, og som kan vekke lovende unge menns og kvinners interesse for denne sak og få dem til å ta fatt på arbeidet med bøker og utføre det med framgang. Noen eier den evne, utdannelse og erfaring som ville sette dem i stand til å opplære de unge kolportørvirksomheten på en slik måte at langt mer kunne utrettes enn hva som nå blir gjort.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.