Kolportør Evangelisten kapitel 4. 28.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

En gjenopplivelse av arbeidet

De erfarne sammen med uerfarne
De som har oppnådd en erfaring i dette arbeid, har en særlig plikt til å utføre med å opplære de andre. Undervis, undervis, undervis unge menn og kvinner i å selge disse bøker som Herren ved sin Hellige Ånd har beveget sine tjenere til å skrive. Gud ønsker at vi med troskap skal utdanne dem som tar imot sannheten. slik at det kan være en hensikt med deres tro og de må kunne virke forstandig på Herrens vis. La de uerfarne bli knyttet til arbeidere med erfaring forat de må kunne lære hvordan de skal arbeide. La dem søke Gud med alvor. De kan gjøre en god gjerning i kolportasjen dersom de vil følge disse ord: ”Gi akt på deg selv og på læren.” 1 Tim. 4. 16. De som gir bevis på at de virkelig er omvendt. og som begynner i kolportørarbeidet. vil få se at det er den beste forberedelse til andre grener av misjonsgjerningen.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.