Kolportør Evangelisten kapitel 4. 29.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

En gjenopplivelse av arbeidet

Undervisning er nødvendig
Vi må ikke gjøre våre brødre motløse og svekke deres hender. slik at det arbeid Gud ønsker å utføre gjennom dem. ikke blir gjort. La det ikke bli brukt for megen tid til å utruste menn til å gjøre misjonsarbeid. Undervisning er nødvendig. men la alle komme i hu at Kristus er den store lærer og kilden til all visdom. La unge og gamle hellige seg til Gud. ta fatt på arbeidet. gå fremad og virke i ydmykhet under Den Hellige Ånds ledelse. La dem som har gått på skole. dra ut på feltet og gjøre praktisk bruk av den kunnskap de har tilegnet seg. Dersom kolportørene vil gjøre dette og benytte den dyktighet Gud har gitt dem. idet de søker råd hos ham og forener boksalget med personlig arbeid for folket. vil deres talenter forøkes ved øvelse. og de vil tilegne seg mange praktiske lærdommer som det ikke ville ha vært mulig for dem å lære på skolen. Den utdannelse man oppnår på denne praktiske måten, kan med rette kalles en høyere utdannelse.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.