Kolportør Evangelisten kapitel 4. 30.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

En gjenopplivelse av arbeidet

Ingen høyere gjerning
Det finnes ingen høyere gjerning enn evangelisk kolportørarbeid. for den innbefatter utførelsen av de høyeste moralske plikter. De som beskjeftiger seg med denne gjerning. behøver alltid å være under Guds Ånds ledelse. Ingen opphøyelse av selvet må forekomme. Hva har noen av oss som vi ikke har fått fra Kristus? Vi må elske som brødre og åpenbare vår kjærlighet ved å hjelpe hverandre. Vi må være medlidende og høflige. Vi må slutte oss sammen og handle i samdrektighet. Bare de som etterlever Kristi bønn og gjennomfører den i det praktiske liv, vil bestå i den prøve som så må komme over hele verden. De som opphøyer selvet. stiller seg under Satans makt og bereder seg til å ta imot hans bedrag. Herrens ord til sitt folk er at vi skal løfte banneret høyere og høyere. Hvis vi lyder hans røst. så vil han samarbeide med oss. og våre bestrebelser vil krones med hell. I vårt arbeid vil vi få rike velsignelser fra det høye og samle oss skatter ved Guds trone. Om vi bare visste hva som er i vente. ville vi ikke være så nølende i Herrens gjerning.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.