Kolportør Evangelisten kapitel 4. 31.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

En gjenopplivelse av arbeidet

Oppfordring til a gjenoppta arbeidet
Det er Herrens hensikt at det lyset han har gitt angående Skriften. skal skinne med klare. lysende stråler; og det er våre kolportørers plikt å gjøre en kraftig og forenet anstrengelse slik at Guds hensikt kan bli fullbyrdet. Et stort og viktig arbeid ligger foran oss. Sjelefienden innser dette. og han bruker hvert middel som han råder over, for å lede kolportøren til å gå over i et annet arbeid. Dette forhold må forandres. Gud kaller kolportørene tilbake til deres gjerning. Han kaller på frivillige som vil sette alle sine krefter og all sin opplysning inn i virksomheten og hjelpe til hvor som helst anledning gis. Mesteren oppfordrer enhver til å utføre den del som er gitt ham i samsvar med hans evner. Hvem vil besvare kallet? Hvem vil gå ut for i Kristi visdom og nåde og kjærlighet å virke for dem som er nær. og for dem som er langt borte? Hvem vil ofre makelighet og behag for å dra ut til steder hvor det er villfarelse. overtro og mørke. arbeide alvorlig og iherdig. tale sannheten i enfoldighet. be i tro og utføre arbeid fra hjem til hjem? Hvem vil i denne tid gå utenfor leiren. gjennomtrengt av Den Hellige Ånds kraft. bære vanæren for Kristi skyld. opplate Skriften for folket og kalle det til omvendelse?

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.