Kolportør Evangelisten kapitel 6. 39.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Et opprop om kolportorer*

Kolportasje en sjelevinnende gjerning
Mine brødre og søstre. kom i hu at dere engang skal stå fram for all jordens Herre for å gjøre regnskap for de gjerninger som er gjort her i livet. Da vil deres arbeid vise seg akkurat slik som det er i virkeligheten. Vingården er stor. og Herren kaller på arbeidere. Tillat ikke noe å avholde dere fra sjelevinnende virksomhet. Kolportørgjerningen er i høyeste grad et fruktbart arbeid til sjelers frelse. Vil dere ikke forsøke det?

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.