Kolportør Evangelisten kapitel 6. 40.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Et opprop om kolportorer*

Overtalelsens makt
De som befinner seg i villfarelsens mørke. er kjøpt med Kristi blod. De er frukten av hans lidelse. og det må virkes for dem. Våre kolportører skal vite at det er for Kristi rikes fremme de arbeider. Han vil lære dem når de går ut i den av Gud bestemte gjerning for å advare verden om en nær forestående dom. Ledsaget av overtalelsens makt. av bønnens kraft og av Guds kjærlighets kraft vil og kan evangelistens arbeid ikke bli uten frukt. Tenk på den interesse som Faderen og Sønnen har i denne gjerning! Likesom Faderen elsker Sønnen. elsker Sønnen også dem som hører ham til. og som arbeider for å frelse fortapte sjeler. slik som han arbeidet. Ingen behøver å føle at de er maktesløse. for Kristus erklærer: "Meg er gitt all makt i himmel og på jord.” Han har lovt at han vil gi denne makt til sine arbeidere. Hans makt skal bli deres makt. De skal knytte sine sjeler til Gud.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.