Kolportør Evangelisten kapitel 6. 36.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Et opprop om kolportorer*

Kolportørarbeidet bør ikke forsømmes lenger. Det er blitt vist meg mange ganger at det burde vært en mer alminnelig utbredt interesse for vår kolportørvirksomhet. Utbredelsen av vår litteratur er et meget viktig middel til å bringe menn og kvinner det lyset som Gud har betrodd sin menighet forat den skulle gi det til verden. De bøkene våre kolportører selger. åpner mange menneskers sinn for Kristi uransakelige rikdom.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.