Kolportør Evangelisten kapitel 6. 39.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Et opprop om kolportorer*

Mesteren kjenner sine arbeidere og våker over dem. i hvilken del av hans vingård de enn virker. Han oppfordrer sin menighet til å våkne opp og bli kjent med stillingen. Han oppfordrer dem som er på våre anstalter. til å våkne og sette innflytelser i verk som vil fremme hans rike. La dem sende arbeidere ut på feltet og deretter sørge for at disse arbeideres interesse ikke slakner av mangel på sympati og på anledninger til utvikling.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.