Kolportør Evangelisten kapitel 9. 65.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Kolportasje og bibelarbeid

Det har kommet brev til meg med spørsmål angående kolportørens plikter. Noen har sagt at når de besøker folk. har de funnet gunstige anledninger til å fremholde sannheten for denne tid. og de er nesten blitt tvunget til å holde bibellesninger. Disse anledninger kunne de ikke med god samvittighet forsømme. På den annen side kommer det brev som sier at våre kolportører forsømmer sitt arbeid for å kunne holde bibellesninger om lærdomspunkter. og at den fordom disse lesninger har vekt. har gjort det vanskelig for kolportøren å levere sine bøker; og noen ber om råd angående disse spørsmål.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.