Kolportør Evangelisten kapitel 9. 70.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Kolportasje og bibelarbeid

Midler til budskapets hurtige utbredelse
Arbeidet med å fremstille bøker er en herlig og god gjerning; men det har ikke alltid stått i den høye og hellige stilling som Gud hadde til hensikt at det skulle innta. fordi noen som har befattet seg dermed. har flettet selvet inn i arbeidet. Bokvirksomheten skulle være det middel hvormed den nærværende sannhets hellige lys hurtig bringes ut til verden. De skrifter som i dag utgår fra våre presser. skal være av en slik art at de styrker hver pinne og pilar i den tro som ble grunnlagt ved Guds ord og ved Andens åpenbarelser.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.