Kristus vår frelser kapitel 23. 127.     Fra side 139 i den engelske utgave.tilbake

Golgata

Simon fra Kyrene -Jesu mor - Fader, forlat dem - Knust for våre misgjerningar

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.