Kristus vår frelser kapitel 23. 129.     Fra side 141 i den engelske utgave.tilbake

Golgata

Mens soldatene holdt på med sitt arbeid, vendte Jesus seg i tankene bort fra sine egne lidelser til den forferdelige gjengjeldelsen som en gang skulde ramme hans forfølgere, Han hadde medynk med dem i deres uvitenhet og bad: "Fader, forlat dem! for de vet ikke hva de gjør."

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.