Kristus vår frelser kapitel 23. 129.     Fra side 141 i den engelske utgave.tilbake

Golgata

Kristus gav på denne måten til kjenne at han var verdig til å bli talsmann for menneskene hos Faderen. Denne bønnen som han sendte opp for sine fiender, gjaldt for hele verden. Den gjelder hver synder som har levd eller skal leve helt fra yerdens begynnelse til tidens ende. Hver gang vi synder, blir Kristus såret på ny. For oss viser han da fram sine gjennomstungne hender fof'Faderens trone og ber: "Forlat dem! for de vet ikke hva de gjør."

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.