Kristus vår frelser kapitel 23. 129.     Fra side 141 i den engelske utgave.tilbake

Golgata

Så snart Jesus var naglet til korset, ble det av sterke menn løftet opp og satt voldsomt ned i jorden i det .hullet de hadde gravd ferdig til det. Det smertet fryktelig for Guds Sønn.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.