Kristus vår frelser kapitel 23. 129.     Fra side 142 i den engelske utgave.tilbake

Golgata

Så skrev Pilatus en innskrift på latin, gresk og hebraisk og satte den på korset like over hodet til Jesus slik at alle kunde se den. Der stod det: "Jesus fra Nasaret, jødenes konge."

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.