Kristus vår frelser kapitel 23. 131.     Fra side 142 i den engelske utgave.tilbake

Golgata

Jødene forlangte at han skulde forandre dette. Prestene sa: "Skriv ikke: Jødenes konge, men at han sa: Jeg er jødenes konge!"

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.