Kristus vår frelser kapitel 23. 131.     Fra side 142 i den engelske utgave.tilbake

Golgata

Soldatene delte nå Jesu klær mellom seg. Kjortelen hans var vevet uten noen søm, så de begynte å kives om den. Til slutt ble de enige om å kaste lodd om den. Dette hadde Guds profet forutsagt i disse ordene: "De deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min kjortel." Sal. 22, 17-19.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.