Kristus vår frelser kapitel 23. 131.     Fra side 142 i den engelske utgave.tilbake

Golgata

Straks Jesus var løftet opp på korset, skjedde det noe fryktelig. Prestene, øverstene og de skriftlærde stemte i sammen med den ugudelige skaren og spottet og hånte den døende Guds Sønn. De ropte hånlig: "Er du jødenes konge, da frels deg selv!" Luk. 23, 37.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.