Kristus vår frelser kapitel 23. 131.     Fra side 143 i den engelske utgave.tilbake

Golgata

Andre har han frelst, seg sel v kan han ikke frelse! Han er jo Israels konge; la ham nå stige ned av korset, så skal vi tro på ham! 131 Han har satt sin lit til Gud; han fri ham nå om han har behag i ham! Han har jo sagt: Jeg er Guds Sønn. Matt. 27, 42. 43.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.