Kristus vår frelser kapitel 23. 131.     Fra side 143 i den engelske utgave.tilbake

Golgata

Og de som gikk forbi, spottet ham, og rystet på hodet og sa: Tvi deg, du som bryter ned tempelet og bygger det opp igjen på tre dager! frels deg selv og stig ned av korset! Mark. 15, 29. 30.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.