Kristus vår frelser kapitel 23. 127.     Fra side 139 i den engelske utgave.tilbake

Golgata

Under ville rop og hånsord fra mengden ble Jesus hastig ført av sted til Golgata. Da han kom forbi porten til Pilatus' domshus, ble det tunge korset som var bestemt for Barabbas, lagt på hans sønderHengte og blødende skuldrer. Det ble også lagt kors på to røvere som skulde lide døden sammen med Jesus.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.