Kristus vår frelser kapitel 23. 131.     Fra side 143 i den engelske utgave.tilbake

Golgata

Kristus kunde ha steget ned av korset, men hadde han gjort det, vilde vi aldri være blitt frelst. For vår skyld var han villig til å lide døden.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.