Kristus vår frelser kapitel 23. 131.     Fra side 143 i den engelske utgave.tilbake

Golgata

Han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger; straffen lå ham, forat vi skulde ha fred, og ved hans sår har vi fått lægedom. Es. 53, 5.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.