Kristus vår frelser kapitel 23. 127.     Fra side 139 i den engelske utgave.tilbake

Golgata

Byrden var for tung for Frelseren så svak og lidende som han var. Han hadde ikke gått lenge før han falt bevisstløs om under korset. Da han kom til seg selv igjen, ble korset atter lagt på hans skuldrer. Han vaklet noen skritt framover og falt igjen som død til jorden. Hans forfølgere skjønte nå at det var umulig for ham å gå lenger med sin byrde, og de var i tvil om hva de skulde gjøre for å finne en som kunde bære den foraktede byrden.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.