Kristus vår frelser kapitel 23. 127.     Fra side 139 i den engelske utgave.tilbake

Golgata

Akkurat da kom Simon fra Kyrene mot dem. Straks grep de ham og tvang ham til å bære korset til Golgata.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.