Kristus vår frelser kapitel 23. 127.     Fra side 140 i den engelske utgave.tilbake

Golgata

Simons sønner var disipler av Jesus, men selv hadde han ikke offentlig bekjent seg til Frelseren. Siden denne tid var Simon alltid takknemlig for at han hadde hatt den forrett å bære Forløserens kors. Den byrden han på denne måten ble tvunget til å bære, ble et middel til hans omvendelse. Det som hendte på Golgata, og det Jesus uttalte der, gjorde at Simon kom til å tro på Kristus som Guds Sønn.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.