Kristus vår frelser kapitel 23. 127.     Fra side 140 i den engelske utgave.tilbake

Golgata

Da de kom til stedet der Kristus skulde korsfestes, ble de dødsdømte bundet til korset. De to røverne søkte å slite seg løs fra dem som strakte dem på korset, men Frelseren gjorde ingen motstand.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.