Kristus vår frelser kapitel 23. 128.     Fra side 140 i den engelske utgave.tilbake

Golgata

Jesu mor hadde fulgt ham på denne sørgelige vandringen til Golgata. Hun lengtet etter å hjelpe ham da han sank utmattet under byrden, men denne forretten ble nektet henne. Ved hvert skritt på denne besværlige veien hadde hun ventet at han skulde gjøre bruk av sin guddomsmakt for å gjøre seg fri fra morderbanden, og nå da det avgjørende øyeblikk var kommet og hun så hvordan røverne ble bundet til korsene, hvilken sjeleangst måtte hun da ikke gå igjennom! Vilde han som hadde gitt liv til de døde, tillate at han på en så grusom måte skulde bli slått i hjel? Måtte hun gi opp troen på at han var Messias?

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.