Kristus vår frelser kapitel 23. 128.     Fra side 141 i den engelske utgave.tilbake

Golgata

Hun så at hans hender ble strakt ut på korset - de hendene som alltid hadde gjort godt og brakt velsignelse til dem som led. Hammer og spiker ble tatt fram, og da spikrene ble drevet gjennom det ømme kjøtt, måtte disiplene med sønderknuste hjerter bære Jesu mor bevisstløs bort fra det fryktelige syn.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.